Om Ström2 consultant group AB

Ström2 levererar IT-tjänster för bank & finans samt till offentlig sektor.

Gemensamt för våra kunder är att de har högt ställda krav på kapacitet, tillgänglighet och säkerhet för de system som är kritiska för verksamheten. Verksamheten måste fungera dygnet runt, året runt och normalt med högt kapacitetsutnyttjande.

I våra uppdrag fokuserar vi på teknik och utförandemetoder (t.ex. ITIL). Eftersom vi koncentrerar oss på få branscher kan vi erbjuda djupare verksamhetskunskap.

Våra medarbetare har kompetens inom flera olika teknikområden och är specialister på att arbeta med komplexa system i krävande miljöer.*

Vi lägger stor vikt på ett strukturerat arbetssätt och hög servicenivå, vi har stor vana vid att hjälpa våra kunder med kostnadseffektiva lösningar.
Ström2 tar gärna helhetsåtaganden ”från ax till limpa”.

Välkommen till Ström2!

Affärsidé

Vi levererar högt tekniskt kunnande kombinerat med en effektiv leverans och med förståelse för kundens specifika verksamhet.

Vår affärsidé är att vara ”klistret mellan IT och verksamhet”. Vi står för hög servicenivå  kombinerat med en effektiv leverans och förståelse för kundens specifika verksamhet.

För att följa med i våra kunders utveckling och krav arbetar vi ständigt med att utveckla oss själva.

Per Lidström, VD och grundare
Per Lidström, VD och grundare