Handlarrum it-administration

Vår erfarenhet är att för att IT administrationen ska fungera som bäst, ska den ha ett nära samarbete med handlarrummets IT-support. Det som IT-administrationen beställer, installeras och supporteras av IT supporten. Ett nära samarbete ger hög effektivitet.

De flesta av våra kunder outsourcar IT-administrationen till oss. Vi ansvarar för att funktionen finns på plats och att den fungerar i enlighet med verksamhetens rutiner.

Då Ström2 har flera kunder med samma typ av behov kan vi erbjuda en jämn och hög leveransnivå av tjänsterna och kan tillhandahålla snabb redundans vid all typ av frånvaro som sjukdom, semestrar, korttidsvikariat etc.
 

ladda ner produktblad