Handlarrum IT-projekt

Ström2 anlitas kontinuerligt att leda projekt inom bank - och finanssektorn.

Projekten varierar i omfattning men är ofta mellan 3 till 12 månader. Flera mer omfattande projekt är längre. Vissa mindre systemimplementationer eller uppgraderingar kan naturligtvis vara kortare än 3 månader. Flera av våra kunder har redan egna utarbetade projektmodeller och vi anpassar oss då efter dessa.

Projekt - nytt handlarrum för bank
Ström2 ansvarade för IT/tele teknik vid byggnation av nytt handlarrum. Detta i nära samarbete med arkitekter, inredningsarkitekter, IT/tele och övriga leverantörer.
Omfattningen av en denna typ av projekt är ofta mellan 12-24 månader

I antingen en förstudie eller under projekteringen ingår ofta utvärdera hårdvarukrav både avseende skärmar och skärmkonfigurationer samt datorer, handlartelefoni och inspelning. 

Projekt - flytta handlarrum för bank
Ström2 har på flera kunders uppdrag ansvarat för IT-flytt av handlarrum. En flytt av handlarrum kan ske inom en och samma byggnad mellan ett våningsplan till ett annat, det kan vara till nya lokaler eller utomlands. Gemensamt är de höga kraven på tillgänglighet och att flytten måste vara ytterst välplanerad och genomföras under kort tid och naturligtvis med tydlig rollback plan. En IT-flytt av ett handlarrum har ofta en projekttid på 2-6 månader.

Projekt - upphandling av handlartelefoni och inspelning mm
Ström2 har mångårig erfarenhet av att driva upphandlingsprocessen samt aktivt ansvara för att upphandlingarna följer planeringen och bevakar avtalsvillkor etc. Upphandlingsarbetet sker i nära samarbete med aktuella intressenter såsom användare från verksamheten, riskmanagement, IT, upphandlingsavdelning och complianceavdelningen.

Exempel på upphandlingsuppdrag är IT-system för handlartelefoni, marknads-informationssystem, inspelning, supportfunktioner.
Att planera och genomföra ett upphandlingsuppdrag har vanligen en projektttid på mellan 3-12 månader.

Förstudie, projektering, ombyggnation samt flytt av handlarrum
Ström2 har på flera kunders uppdrag ansvarat för Projektering av IT i samband med ombyggnation eller flytt av handlarrum. Exempelvis isamband med planering av flytt inom befintlig byggnad och det kan vara till nya lokaler eller utomlands. Gemensamt är de höga kraven på tillgänglighet och att flytten måste vara ytterst välplanerad och genomföras under kort tid och naturligtvis med tydlig rollback plan. En IT-flytt av ett handlarrum har ofta en projekttid på 3-12 månader.

Då verksamheten är oerhört IT beroende ställs speciella krav på denna typ av projekt. Då flera av sysytemen som används i och runt handlarrummet är verksamhetskritiska behöver särskild hänsyn och planering tas till detta.

I projektform ansvar för IT/tele i samband med byggnation av nytt handlarrum
Ström2 kan ansvara för tekniken vid nybyggnation av nytt handlarrum. Detta i nära samarbete med arkitekter, inredningsarkitekter, IT och övriga leverantörer.
Omfattningen av en denna typ av projekt är ofta mellan 12-24 månader

I antingen en förstudie eller under projekteringen ingår ofta utvärdera hårdvarukrav både avseende skärmar och skärmkonfigurationer samt datorer, handlartelefoni och inspelning. 

Ström2 har på flera kunders uppdrag ansvarat för IT-flytt av handlarrum. En flytt av handlarrum kan ske inom en och samma byggnad mellan ett våningsplan till ett annat, det kan vara till nya lokaler eller utomlands. Gemensamt är de höga kraven på tillgänglighet och att flytten måste vara ytterst välplanerad och genomföras under kort tid och naturligtvis med tydlig rollback plan. En IT-flytt av ett handlarrum har ofta en projekttid på 2-6 månader.

Uppgradering och implementationsprojekt
Systemuppgraderingar ska ske regelbundet för att verksamhet och produktion ska fungera smärtfritt. Därför måste de alltid utföras på ett kvalitativt säkert sätt och utan att det blir störningar i verksamheten. Ström2 utför systemuppgraderingar som kan innebära att uppdragsgivaren går från en systemversion till en annan, byter hårdvaruplattform, går från feta till tunna eller virituella klienter.

Ett uppgraderings- eller implementationsprojekt är ofta mellan 2-3 månader.

ladda ner produktblad

Handrarrum - IT projekt