handlarrumssupport

FUNKTIONSLÖSNING

Ström2 erbjuder banker handlarrumssupport. För att supportera, driva projekt och administrera IT i och runt handlarrummet. Handlarrumssupporten levereras ofta som en funktionslösning, med fasta priser och tydlig måluppföljning.

Handlarrumssupport

Vad ska göras?
Våra team och konsulter har alltid god IT-kompetens när det gäller  klientmiljöer, kunskap kring nät, paketering av programvara katalogtjänster mm.

Utöver denna mer generella kompetens är vi väl familjära med de specifika applikationer användarna har i handlarrummet. System för att lägga ordrar på marknadsplatser, marknadsinformationssystem för att följa och analysera värdepappersmarknaden och handlartelefoni med tillhörande  inspelning. 

Kunskapskravet matchas med SLA eller motsvarande avtal så att vi alltid använder rätt kompetens för överenskomna uppgifter. Rätt kompetens tillsammans med klarlagda och dokumenterade processer för incident-, problem- och changehantering säkerställer att vi löser våra uppdrag på bästa sätt. Om processerna inte är klargjorda och dokumenterade, ser vi till att de blir det.

Hur ska det göras?
Vi ser till att våra konsulter agerar efter de spelregler som gäller hos uppdragsgivaren och stöttar genom aktivt ledarskap. Det räcker inte med att vara kompetent inom IT för att ge bra support och skapa nöjda kunder. Vi måste också säkerställa att det finns policys och regelverk för hur ärenden ska prioriteras och lösas.

Varför ska det göras?
Mål, mening och förståelse för uppdragsgivaren och dess verksamhet är en nyckelfaktor för att våra konsulter ska kunna kommunicera, prioritera och utveckla uppdragen. Därför får alla Ström2-konsulter genomgå introduktionsutbildningar som skapar insikt inte bara i kundens organisation, utan även i handlarrumsinstrument samt hur värdepappersbranschen fungerar och utvecklas.

Genom att arbeta med ”vad-hur-varför” tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi en leveranskvalitet som tål att jämföras och som säkerställer att handlarna har bästa möjliga förutsättningar att göra ett bra jobb!

Ladda ner tjänstebeskrivningar nedan

Handlarrum IT-support