VIP-IT support

Våra team och konsulter har lång erfarenhet av att stödja användare med särskilt höga krav på service och support .
Tjänsten omfattar alltid god IT-kompetens när det primärt gäller klientmiljöer med Office, synkroniserad programvara för PDA/smartphones, konferensutrustning etc.
Men minst lika viktigt är ett representativt,  lösningsorienterat och diskret uppträdande.

 

Vad ska göras?
Våra team och konsulter har alltid god IT-kompetens när det gäller klientmiljö med Office, synkroniserad programvara för PDA/smartphones, konferensutrustning såsom projektorer, videokonferens etc. Givetvis har vi också kompetens kring nät och AD. Kunskapskravet matchas med SLA eller motsvarande avtal så att vi alltid anävnder rätt kompetens för överenskomna uppgifter. Rätt kompetens tillsammans med klarlagda och dokumenterade processer för incidenthantering, problem- och changehantering säkerställer att vi löser våra uppdrag på bästa sätt. Om processerna inte är klargjorda och dokumenterade, ser vi till att de blir det.

Hur ska det göras?
Vi ser till att våra konsulter agerar efter de spelregler som gäller hos uppdragsgivaren och stöttar genom aktivt ledarskap. Det räcker inte med att vara kompetent inom IT för att ge bra support och skapa nöjda VIP-kunder. 
Lika viktigt i dessa uppdrag är att vi levererar en hög servicenivå, uppträder respresentativt, lösningsorienterat och diskret.

Varför ska det göras?
Mål, mening och förståelse för uppdragsgivaren och dess verksamhet är en nyckelfaktor för att våra konsulter ska kunna kommunicera, prioritera och utveckla uppdragen. Därför får alla Ström2-konsulter genomgå introduktionsutbildningar som skapar insikt inte bara i kundens organisation, utan även i handlarrumsinstrument samt hur värdepappersbranschen fungerar och utvecklas.

Genom att arbeta med ”vad-hur-varför” tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi en leveranskvalitet som tål att jämföras och som säkerställer att handlarna har bästa möjliga förutsättningar att göra ett bra jobb!