Försvar

Med över 15 års erfarenhet av leveranser till försvar har Ström2 utvecklat en mycket god förståelse för vilka krav som ställs på tjänsteleveranser.

Ström2 är specialiserade på att erbjuda kvalificerade tekniska tjänster kring verksamhetskritiska system. Gemensamt för våra uppdragsgivare inom försvarssektorn är högt ställda krav på Kapacitet, Tillgänglighet och Säkerhet för de system som är ytterst kritiska för just deras verksamhet.

I våra uppdrag fokuserar vi på teknik och utförandemetoder (t.ex. ITIL) som vi kombinerar med en ytterst relevant verksamhetskunskap. Våra medarbetare har kompetens inom flera olika teknikområden och de har lång och genuin erfarenhet av komplexa system i krävande miljöer.

För att klara av att leva upp till våra kunders förväntningar, ställer vi mycket höga krav på vår förmåga att tillhandahålla god IT-teknisk kunskap utan att göra avkall på kundens verksamhetsförståelse.

Per Lidström, VD och grundare.

Per Lidström är ansvarig för Ström2s leveranser.  Kontakta Per för mer information om hur Ström2 kan bidra med affärsnytta i er verksamhet.

Per Lidström
070-521 84 86
per.lidstrom@strom2.se
LinkedIn