Ström2 är klistret mellan IT och verksamheten! Med branschspecifik kompetens inom bank, finans och försvarsmakten erbjuder vi kvalificerade konsulttjänster och funktionslösningar! Välkommen till Ström2!

loading...

Bank och finans

Ström2 har lång erfarenhet av att arbeta i projekt och funktionslösningar inom både stora banker och mindre kapitalförvaltare. Ström2s huvudsakliga kompetens finns kring värdepappershandeln.

försvarsmakten

Ström2 har lång erfarenhet av Försvarsmakten och Förvarets Materielverk. Vi kan rutinerna, processerna och nomenklaturen inom IT-projekt som drift, förvaltning och utveckling samt projekt inom exempelvis auktorisation och ackreditering.

2014 > 06

Ström2 Consultant Group lanserar ett helt nytt koncept och varumärke för att skydda privatpersoner och småföretagare på nätet.  De nya tjänsterna finns inom områdena: Digital Integritet, Digital Säkerhet och Digitalt Hem.

Läs hela inlägget »

Välkomna till vårt nya nummer av Current News! En bit in i 2014 har det hänt en hel del som vi tänkte dela med oss av. Vi välkomnar bland annat nya kunder och personal till Ström2! Vi ser fram emot ett fortsatt spännande år tillsammans med alla våra kunder och kontakter!

Läs hela inlägget »

Funktionslösningar

Våra kunder blir allt mer måna om att konsulttjänster skall vara mätbara, flexibla och leverera affärsnytta. Ström2 har utvecklat ett antal olika funktionslösningar som både ökar flexibiliteten och effektiviserar utnyttjandegraden av konsultinköp. Läs mer

Konsulttjänster

För vissa av våra uppdragsgivare är det viktigt att ha möjlighet att avropa vissa specifika kompetenser för definierade projekt. För dessa tillfällen erbjuder vi ett antal olika kompetenser och konsultkompetenser.

klistret mellan IT och verksamhet

Ström2 är ett nischat IT-konsultbolag som erbjuder konsulttjänster och funktionslösningar mot bank, finans och Försvarsmakten. Med vår unika branscherfarenhet har vi möjlighet att snabbt sätta oss in i vår kunds miljö och utmaningar och leverera utmärkta resultat. Läs mer
 

registrera dig för vårt nyhetsbrev