specialister på bank, finans och försvar

Ström2s tjänster är utvecklade tillsammans av våra uppdragsgivare för att vara så bransch - och områdesstyrda som möjligt. Vi utvecklar hela tiden vårt koncept för att följa nya behov och önskemål hos våra uppdragsgivare. Våra tjänster är grovt uppdelade i två olika typer av leveranser, funktionslösningar och konsulttjänster. Våra funktionslösningar utgår från ett SLA och uppsatta leverabler till ett fast pris. Konsulttjänsterna avropas utefter behov och kompetensbehov. Se våra leveransområden nedan.

bank - och finans

För våra uppdragsgivare inom bank och finans levererar vi både väldefinierade funnktioner för ökad kostnadskontroll och mätbarhet samt traditionella konsultkompetenser, primärt inom värdepappersmiljöer.  

Handlarrumssupport
Handlarrumssupporten levereras som en funktion mot banker och andra verksamheter som bedriver handel med värdepapper. Funktionen anpassas utifrån verksamhetens respektive behov och kan exempelvis innehålla IT-support, IT-administration och IT-projekt. Läs mer

Market Data

Ström2 erbjuder teknisk specialistkompetens inom marknadsdatasystem. Specialiserad kompetens med lång erfarenhet av teknik och funktion, men även erfarenhet av hur verksamheten nyttjar dessa system från ett applikationsperspektiv. Läs mer

VIP-support

Våra team och konsulter har förutom lång erfarenhet av VIP support. Tjänsten omfattar ofta god IT-kompetens när det gäller Microsoft-plattformar, klientmiljö med Office, synkroniserad programvara för PDA/smartphones, virusskydd etc. Läs mer

Projektledning

Ström2 anlitas kontinuerligt att leda projekt inom bank - och finanssektorn. Ström2s projektledare jobbar i enlighet med PRINCE2 alternativt uppdragsgivarens egna projektmodeller. Läs mer

IT-administration

Vår erfarenhet är att för att IT administrationen ska fungera som bäst, ska den ha ett nära samarbete med handlarrummets IT-support. Det som IT-administrationen beställer, installeras och supporteras av IT supporten. Ett nära samarbete ger hög effektivitet. Läs mer

försvarssektorn

För våra uppdragsgivare inom Försvarssektorn är det viktigt att ha möjlighet att avropa vissa specifika kompetenser för definierade projekt. För dessa tillfällen erbjuder vi ett antal olika leveransområden och konsultkompetenser.

Ackreditering och Auktorisation

Försvarsmakten anlitar Ström2 regelbundet kring Projektledning och tekniskt stöd inom ackreditering och auktorisation, läs mer

IT-projekt och rådgivning

Gemensamt för Ström2s leveranser till Försvarsmakten är höga krav på tillgänglighet samt  att vi anpassar leveranserna till verksamheten och inte tvärt om. Läs mer

Applikationsutveckling

Ström2 anlitas av Försvarssektorn för att med sin specialistkompetens inom verksamhetskritiska system driva utvecklingsprojekt och förvaltningsuppdrag. Läs mer

Program Fenix

Ström2 anlitas av FMV och Försvarsmakten för att med sin specialistkompetens inom program FENIX genomföra utvecklingsprojekt, drift och förvaltningsuppdrag. Läs mer